top of page
Search

BARTENDER SPOTLIGHT: Dimi Mourtzakis, The Gyros ClubNEDERLANDS (English version below):


Hoe is de barscene in Den Haag de afgelopen jaren veranderd?

De barscène is veel veranderd en voor mij is dat geweldig om te zien. Er zijn niet alleen veel geweldige cocktailbars in Den Haag te vinden, maar ook kan je er genieten van een goede service, die de klanten verdienen.


Naast hoofd bartender ben je ook mede-eigenaar van de nieuwe Gyros Club op de Grote Markt. Waarom heb je die stap gezet?

Ik ben vele jaren barmanager geweest voordat de kans kwam om deel uit te maken van The Gyros Club en... daar geniet ik nu iedere minuut van! Ik moet Pascali Topaloudis echt bedanken voor de kans en het vertrouwen die hij mij gegeven heeft om deze reis samen met hem te maken.


De cocktailscène kan een beetje intimiderend zijn voor nieuwkomers. Wat zou je zeggen tegen iemand die nog niet eerder in een cocktailbar is geweest?

Geniet ervan! Cocktails worden steeds meer een levensstijl. Ga erop uit en probeer nieuwe cocktails en smaken.


De Gyros Club combineert op een slimme manier cocktails met eten. Hoe combineer je sterke drank - en cocktails in het bijzonder - met eten?

Het is niet eenvoudig om cocktails en eten van hoge kwaliteit op elkaar af te stemmen. Onze chef-koks en mixologen hebben veel gerechten en drankjes geprobeerd – het was een uitdaging, maar ik denk dat we goede combinaties gevonden hebben.


Waarom zijn de Royal Bliss premium mixers een geweldige aanvulling op het smaakarsenaal van een bartender ?

Alle vier de mixers van Royal Bliss zijn geweldige toevoegingen om cocktails extra smaak te geven. Mijn persoonlijke favoriet is de Bohemian Berry Sensation.


Wat is jouw favoriete cocktail ?

The Corpse Reviver #2. Het is een klassieke cocktail met een geweldige geschiedenis en verhaal. Qua smaak fris en niet te zwaar en tegelijkertijd met een stevige ‘bite’. Het is een cocktail waar iedereen van kan genieten.


ENGLISH:


How has the bar scene in The Hague changed in recent years?

The scene has changed a lot and for me that’s a great thing to see. Not only can you find lots of great cocktail bars but also enjoy the good service that customers deserve.


As well as head bartender, you’re also a co-owner of the new Gyros Club on Grote Markt. Why did you make that move?

I’ve been a bar manager for many years before the chance to be part of The Gyros Club came up... and I’ve loved every minute of it. I really have to thank Pascali Topaloudis for the opportunity and giving me his trust to make the journey together.


The cocktail scene can be a little intimidating to newbies. What would you say to someone who’s not visited a cocktail bar before?

Enjoy it! Cocktails are becoming much more of a lifestyle thing. Go out there and try new cocktails and flavours.


The Gyros Club slickly combines cocktails with food. How do liquors – and cocktails in particular – work with food?

It’s not easy to match high quality cocktails and food together. Our chefs and mixologists tried many dishes and drinks – it’s been challenging but I think we’ve got there.


Why are Royal Bliss premium mixers a great addition to a bartender’s flavour arsenal?

All four of Royal Bliss’ mixers are great additions to give extra flavour to cocktails. My personal favourite is the Bohemian Berry Sensation.


What is your personal favourite cocktail?

The Corpse Reviver #2. It’s a classic cocktail with a great history and story. In terms of flavour, it’s fresh and not too heavy, while still packing quite a punch. It’s a drink that everyone can enjoy.


Comments


bottom of page