© Sharp Media NL 2019/2020 • The Hague Cocktail Week is curated and delivered by Sharp Media NL •  hello@thehaguecocktailweek.com • Event photography www.cavado.nl and Honking Elephant Photography

Hoofd sponsor 2020

We nodigen drie hoofdsponsors van gedistilleerd uit om deel te nemen voor  €3.000 per sponsor. Daarnaast nodigen we één softdrink sponsor uit om deel te nemen voor €3.000. De genoemde bedragen zijn excl. BTW.

 • Eén merk uit uw portofolio staat op het promotie menu van alle deelnemende locaties tijdens THCW 2020 van 1 t/m 10 mei.

 • Mogelijkheid voor een activatie op de deelnemende locaties.

 • Uw logo(s) verschijnen online en op al het drukwerk.

 • Instagram en Facebook posts van de geselecteerde Brands.

 • Een foto van alle cocktails op de locaties voor promotioneel gebruik door de bar, THCW en de sponsor.

 • Uitnodigingen voor alle business-to-business- en media- meetings.

 • Hoofdsponsors verstrekken aan iedere deelnemende locatie minimaal drie flessen gratis voorraad daarnaast verzorgen ze een retro-deal voor alle aanvullende voorraad die nodig is tijdens de THCW als tegemoetkoming in de kosten van de promo cocktails.

 • Sponsoring van de prijzen bij de verloting van de paspoorten.

Headline sponsor 2020

We are inviting three headline liquor sponsors to participate at €3000 each. In addition, we are inviting one headline softs sponsor to participate at €3000. Prices exclude BTW.

 • One brand from your portfolio to feature on the promotional menu of every participating venue from 1-10 May.

 • Opportunity to run activations at participating venues.

 • Your logo(s) on all online and print collateral.

 • Instagram and Facebook posts of your chosen brands.

 • A photograph of each of your drinks in situ in venues for the promotional use of the bar, The Hague Cocktail Week and the sponsor.

 • Invitations to all business-to-business networking and media familiarisation activities.

 • Headline sponsor brands must give each bar a minimum of three bottles of complimentary stock, plus provide a retro-deal on addtional stock required during the promotional period in order to cover the cost of the discounted drink.

 • Sponsorship of passport prize draw at the end of the event.